Positions  Onderwijsmanager Start - ROC TOP (O190113)

Apply for this position

Organisation:

ROC TOP biedt uitdagend kleinschalig mbo-onderwijs dat studenten goed voorbereidt op de arbeidsmarkt of een vervolgstudie. ROC TOP onderscheidt zich door de persoonlijke aandacht voor studenten en intensieve samenwerking met het werkveld.
De nieuwe strategische koers die vanaf 2018 is ingezet bevordert innovatie door samenwerking met bedrijven in de stad en door een digitale leer-werk omgeving waardoor gepersonaliseerd kan worden geleerd.
Bij ROC TOP kan iedereen zichzelf zijn, zowel studenten als medewerkers. Er heerst een open sfeer en bestuur en management zijn zeer aanspreekbaar. Als jonge school heerst er een startup-mentaliteit die pionieren en leren aanmoedigt. Deze wordt versterkt door een aantal moderne locaties zoals die op de NDSM-werf. Door de schaal van de organisatie zijn de lijnen kort en kun je echt het verschil maken. Daarnaast hebben medewerkers en managers veel vrijheid in het bedenken en uitwerken van nieuwe initiatieven, binnen de recent gekozen koers.
De organisatie heeft vier campussen in Amsterdam waar circa 4.000 studenten deelnemen aan ruim vijftig verschillende opleidingen. De centrale stafdiensten ondersteunen het College van Bestuur en de campussen en bestaan uit de afdelingen Bestuur & Strategie, Onderwijs & Studentzaken, Personeel & Organisatie, ICT en Finance & Control. In totaal werken zo’n 450 medewerkers (350 fte) bij ROC TOP. Zie ook www.roctop.nl

NB. Dit is niet het volledige functieprofiel! Om het volledige profiel te downloaden klik je onderaan deze pagina op de lichtblauwe balk 'further details about this position'

Position description:

Voor de campus Start zijn wij op zoek naar een:

Onderwijsmanager

Teamplayer, ontwikkelingsgericht, luisterend, met relativeringsvermogen

De Campus Start biedt opleidingen aan op niveau entree en 2 voor bijvoorbeeld verkoop, dienstverlening, ondersteunende administratieve beroepen. Aanzienlijk onderdeel van de Campus Start is de Amsterdamse Plus: een onderwijsvoorziening voor jongeren die in het reguliere onderwijs nog niet succesvol konden zijn. Ze worden doorverwezen en/of aangemeld door een andere school, een zorginstelling, reclassering of justitie. Met een speciale aanpak worden deze jongeren bereikt en begeleid.

Er leren ruim 800 studenten op de Campus Start en er werken circa 100 medewerkers/75 fte, verspreid over 5 locaties. Het managementteam van Start bestaat uit de Campusdirecteur en 2 onderwijsmanagers. Verder heeft elke locatie een coördinator. De medewerkers van Start zijn zeer betrokken bij hun studenten, die met veel aandacht en persoonlijke inzet begeleid worden.

In het schooljaar 2018-2019 is de campusvorming voor ROC TOP van start gegaan met vier nieuwe campussen waar het draait om innovatief, inspirerend en dynamisch beroepsonderwijs dat we samen maken met de student, onze professionals en het beroepenveld.
Voor de Campus Start staat het voortzetten van de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs hoog op de agenda de komende periode. Vol energie is ingezet op teamontwikkeling, persoonlijk leiderschap en professionalisering.

Wat ga je doen?
Intern zet je een duidelijke koers uit, inspireert, verbindt en geeft ruimte aan de professionals. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt is een vanzelfsprekendheid. Door wisselingen in management de laatste jaren is de behoefte aan continuďteit en stabiliteit groot binnen Start. De onderwijsmanager zet de ingezette koers uit het campusplan 2019-2021 voort met als speerpunten teamontwikkeling, samenwerking en de door-ontwikkeling op didactisch niveau.

Je hoofdtaken zijn:

1. Management
Het coachen, motiveren en inspireren van de teams en teamleden. Het bevorderen van de samenwerking tussen de teamleden onderling, tussen de 5 locaties van Start en met de andere campussen binnen ROC TOP. Het stimuleren van de teams om zich op onderwijskundig vlak verder te ontwikkelen. Dit alles gebeurt met aandacht voor de mensen, hun verschillen en kwaliteiten.

2. Organisatie van het onderwijs en beleidsuitvoering
Stroomlijnen van de processen binnen het onderwijs op de campus en het servicepunt op de campus.

3. Implementatie onderwijsvernieuwing Campus Start
Onderwijs wordt afgestemd op de kwalificatiedossiers, op persoonsniveau en op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Start werkt intensief samen met partijen uit het werkveld en partners in het sociaal domein zoals Ajax, de HEMA, MyCoach, Skillz, Pantar, winkelcentrum Amsterdamse Poort, Asito, Damen-Shipyards en de FeBo. Het doel is gebruik maken van elkaars kennis (onderwijs en bedrijfsleven) om op deze wijze te komen tot branchecertificering en de diplomering Entree op niveau 1-2. Het lesgeven door docenten van Start in de leerbedrijven maakt dat goede samenwerking noodzakelijk is. Voor de studenten is het van groot belang om te ervaren wat het werkveld inhoudt om zo een juiste keuze te maken. De campusdirecteur initieert en faciliteert deze partnerschappen en cocreaties voor en samen met de teams.

Position requirements:

Wie ben jij?
Je hebt in het (recente) verleden met veel plezier in een leidinggevende functie binnen het (beroeps-) onderwijs gewerkt en je omarmt de ontwikkelingen binnen het MBO alsook de koers van ROC TOP. Je hebt grote affiniteit met de studenten-doelgroep van Start en bij voorkeur een netwerk met partners in de Amsterdamse regio.

Je hebt ervaring met het aansturen van onderwijsteams en wil graag impact maken binnen een compacte organisatie waar vrijheid en innovatie hoog in het vaandel staan. Je beschikt over een verbindende, stevige persoonlijkheid en bent in staat om in een complexe en soms politieke omgeving te functioneren.

Minstens zo belangrijk als je ervaring zijn je vaardigheden en persoonlijkheid. Je beschikt over de volgende kwaliteiten:

Leiderschap: je onderschrijft de visie van ROC TOP in beweging en weet de ambitie van de organisatie te vertalen naar concrete en haalbare plannen. Je bent je bewust van je voorbeeldrol, spreekt mensen aan op gemaakte afspraken. Je geeft constructieve feedback en staat open voor hetzelfde. Je bent extern en intern een zichtbare en gedreven leider van de campus. Je bent transparant en betrouwbaar en ‘je doet wat je zegt en zegt wat je doet’.

Resultaatgerichtheid: in een transitieperiode waarin vele processen tegelijkertijd in gang zijn gezet en veel vergen van alle betrokkenen zorg je voor realiseerbare doelstellingen. Je zorgt dat plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Je houdt overzicht, bewaakt samenhang en voortgang en grijpt in wanneer de doelstellingen in gevaar komen.

Communicatieve vaardigheden: je bent helder en duidelijk in mondelinge en schriftelijke communicatie. Naar buiten toe ben je zichtbaar, naar binnen toe kun je goed schakelen tussen zichtbaarheid (ook letterlijk bedoeld als aanwezigheid op alle locaties) en luisteren. In lastige situaties weet je te relativeren en last but not least: je neemt een gezonde dosis humor mee.

Onderwijskundig leiderschap: je enthousiasme voor de onderwijskoers van de organisatie werkt aanstekelijk. Je bent nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen en bij de onderwijskundige en pedagogische en didactische processen. Je maakt onderwijs dat relevant is voor de studenten van nu en van de toekomst. Je zet in op innovatie en gepersonaliseerd leren in relatie tot maatschappelijke en lokale ontwikkelingen.

Ons aanbod
Wij bieden een aanstelling van 0,8 – 1,0 fte. Het salaris is conform CAO MBO 2018-2020, functieschaal 12 (max. 5292 euro bpm). Voor overige arbeidsvoorwaarden zie bijlage 1.

Remarks:

Van der Laan & Co ondersteunt ROC TOP in deze procedure. Marieke van Kilsdonk, associate partner bij Van der Laan & Co zal de search uitvoeren en eerste selectiegesprekken voeren met kandidaten. Bij potentiële geschiktheid zal zij vervolgens de kandidaatprofielen presenteren aan de selectiecommissie van ROC TOP. Op basis hiervan worden geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met ROC TOP. Een online assessment en het opvragen van referenties maken deel uit van de procedure.

Je kunt je cv met motivatie uploaden door op deze vacature te klikken en daarna op APPLY via https://www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies/. Bij voorkeur reageer je tussen 5-28 oktober, zodat we voldoende tijd hebben om de selectiegesprekken in te plannen. Voor vragen kun je contact opnemen met Marieke van Kilsdonk via 06-288 30 683 of per mail op m.vankilsdonk@vanderlaanco.nl

Planning procedure
Search en selectiegesprekken bij Van der Laan & Co: 30 september – 7 november
Presentatie kandidaten: 11 november
1e ronde selectiegesprekken bij ROC TOP: 12-15 november
2e ronde selectiegesprekken bij ROC TOP: 18-21 november
Online assessment + referenties: 21-25 november
Arbeidsvoorwaardengesprek: 26-29 november
Further details about this position

Location:

AMSTERDAM
Apply
Tip a friend
Print
Powered by Tangram