Positions  Campusdirecteur Start - ROC TOP (O190112)

Apply for this position

Organisation:

ROC TOP biedt uitdagend kleinschalig mbo-onderwijs dat studenten goed voorbereidt op de arbeidsmarkt of een vervolgstudie. ROC TOP onderscheidt zich door de persoonlijke aandacht voor studenten en intensieve samenwerking met het werkveld.
De nieuwe strategische koers die vanaf 2018 is ingezet bevordert innovatie door samenwerking met bedrijven in de stad en door een digitale leer-werk omgeving waardoor gepersonaliseerd kan worden geleerd.
Bij ROC TOP kan iedereen zichzelf zijn, zowel studenten als medewerkers. Er heerst een open sfeer en bestuur en management zijn zeer aanspreekbaar. Als jonge school heerst er een startup-mentaliteit die pionieren en leren aanmoedigt. Deze wordt versterkt door een aantal moderne locaties zoals die op de NDSM-werf. Door de schaal van de organisatie zijn de lijnen kort en kan je echt het verschil maken. Daarnaast hebben medewerkers en managers veel vrijheid in het bedenken en uitwerken van nieuwe initiatieven, binnen de recent gekozen koers.
In het schooljaar 2018-2019 is ROC TOP van start gegaan met vier nieuwe campussen in Amsterdam waar het draait om innovatief, inspirerend en dynamisch beroepsonderwijs dat we samen maken met de student, onze professionals en het beroepenveld. Op deze vier campussen nemen ca. 4.000 studenten deel aan ruim vijftig verschillende opleidingen. De centrale stafdiensten ondersteunen het College van Bestuur en de campussen en bestaat uit de afdelingen Bestuur & Strategie, Onderwijs & Studentzaken, Personeel & Organisatie, ICT en Finance & Control. In totaal werken zo’n 450 medewerkers (350 fte) bij ROC TOP. Zie ook www.roctop.nl

Position description:

Voor de Campus Start zijn wij op zoek naar een:

Campusdirecteur
Teamspeler, netwerker, dienend leider, sociaal

De Campus Start biedt opleidingen aan op niveau entree en 2 voor bijvoorbeeld verkoop, dienstverlening, ondersteunende administratieve beroepen. Aanzienlijk onderdeel van de Campus Start is de Amsterdamse Plus: een onderwijsvoorziening voor jongeren die in het reguliere onderwijs nog niet succesvol konden zijn. Ze worden doorverwezen en/of aangemeld door een andere school, een zorginstelling, reclassering of justitie. Met een speciale aanpak worden deze jongeren bereikt en begeleid.

Er leren ruim 800 studenten op de Campus Start en er werken circa 100 medewerkers/75 fte, verspreid over 5 locaties. Het managementteam van Start bestaat uit de Campusdirecteur en 2 onderwijsmanagers. Verder heeft elke locatie een coördinator. De medewerkers van Start zijn zeer betrokken bij hun studenten, die met veel aandacht en persoonlijke inzet begeleid worden.
Voor de Campus Start staat het voortzetten van de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs hoog op de agenda de komende periode. Vol energie is ingezet op teamontwikkeling, persoonlijk leiderschap en professionalisering.
De drie pijlers uit de strategische koers van ROC TOP dienen hiervoor als basis:
1. innovatief, toekomstbestendig onderwijs en een actueel onderwijsaanbod;
2. sterke verbindingen met werkveld en omgeving;
3. innovatiekracht en duurzame relaties door bundeling van expertise.

Leidend zijn hierin de 5 kernwaarden van ROC TOP: durf en lef; kwaliteitsambitie op elk niveau; nieuwsgierigheid; vertrouwen en samenwerking.

Wat ga je doen?
De Campus Start op de kaart zetten in de metropoolregio Amsterdam als een uitstekende en uitdagende opleidingsplek voor modern beroepsonderwijs met veel aandacht voor de individuele student. Je zorgt ervoor dat de verbinding met de directe omgeving en met het specifieke werkveld tot stand komt. Samen met de gemeente Amsterdam, organisaties in het sociaal domein en andere (potentiele) samenwerkingspartners creëer je kansen voor het ontwikkelen van innovatief onderwijs waarin leren op de werkplek een prominente plaats heeft.
Je stuurt op een heldere positionering van de Campus Start binnen ROC TOP en uitbreiding van de samenwerking met de andere drie campussen, onder meer om de doorstroming van studenten naar deze campussen te bevorderen. Het verder ontwikkelen en vergroten van het teamgevoel en ‘samen Campus Start zijn’ met aandacht en erkenning voor de kennis en kwaliteiten van de individuele medewerker is een belangrijke opgave voor de campusdirecteur.

Intern zet je een duidelijke koers uit, je inspireert, verbindt en geeft ruimte aan de professionals. Door diverse wisselingen in management de laatste jaren is de behoefte aan continuïteit en stabiliteit groot binnen Start: De campusdirecteur zet de breed gedragen ingezette koers uit het campusplan 2019-2021 voort.
Je geeft leiding aan het managementteam en bent eindverantwoordelijk voor de Campus Start en alle operationele processen.
Samengevat zijn je voornaamste taken:
  • verder uitbouwen samenwerking, teamvorming en professionalisering
  • kwaliteitsverbetering onderwijs
  • verbinden van Start met de andere campussen binnen ROC TOP
  • het intensiveren en uitbreiden van samenwerking met externe partners

Position requirements:

Wie ben jij?
Je bent een ervaren manager in het onderwijs of het sociaal domein met grote affiniteit met de doelgroep van Start: jongeren die een nieuwe kans krijgen om succesvol een opleiding af te ronden met een diploma of startkwalificatie. We denken aan ervaring binnen bijvoorbeeld (jeugd-)zorg, gemeente, reclassering, sport, Leger des Heils, beroeps- of speciaal onderwijs, UWV, sociale dienst, re-integratie etc.

Als in- en extern boegbeeld van de Campus Start ben je zichtbaar en toegankelijk. Je kent het werkveld in de regio Amsterdam en hebt een netwerk met alle relevante partners (of bent in staat dit in korte tijd op te bouwen), waaronder de gemeente Amsterdam en (jeugd)zorg. Je bent altijd op zoek naar samenwerking met relevante stakeholders en hebt visie op innovatie en digitalisering van het onderwijs.

Minstens zo belangrijk als je ervaring zijn je vaardigheden en persoonlijkheid. Je beschikt over de volgende kwaliteiten:

Leiderschap: je onderschrijft de visie van ROC TOP in beweging en weet de ambitie van de organisatie te vertalen naar concrete en haalbare plannen. Je bent je bewust van je voorbeeldrol en spreekt mensen aan op gemaakte afspraken. Je geeft constructieve feedback en staat open voor hetzelfde. Je bent extern en intern een zichtbare en gedreven leider van de campus.
Ondernemerschap: als bruggenbouwer tussen onderwijs en bedrijfsleven creëer je kansen voor datzelfde onderwijs en voor het bedrijfsleven rond de campus. Je weet kansen te benutten, gaat met lef op de man en de zaak af wanneer je mogelijkheden ziet om een onderwijsaanbod te ontwikkelen. Je hebt een lange adem als dat nodig is, neemt gecalculeerde risico’s en neemt mensen mee in jouw plannen.
Resultaatgerichtheid: in een transitieperiode waarin vele processen tegelijkertijd in gang zijn gezet en veel vergen van alle betrokkenen zorg je voor realiseerbare doelstellingen. Je zorgt dat plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Je houdt overzicht, bewaakt samenhang en voortgang en grijpt in wanneer de doelstellingen in gevaar komen.
Strategisch inzicht: in een spanningsveld van verschillende en soms tegengestelde belangen neem je lastige beslissingen na een zorgvuldige afweging. Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke, politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en neemt die mee in je plannen.
Communicatieve vaardigheden: je bent helder en duidelijk in mondelinge en schriftelijke communicatie. Je legt gemakkelijk contacten met nieuwe relaties en onderhoudt een relevant netwerk in het werkveld. Naar buiten toe ben je zichtbaar, naar binnen toe kun je goed schakelen tussen zichtbaarheid (ook letterlijk bedoeld als aanwezigheid op alle locaties) en luisteren. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt is een vanzelfsprekendheid. In lastige situaties weet je te relativeren en last but not least: je neemt een gezonde dosis humor mee.
Onderwijskundig leiderschap: je enthousiasme voor de onderwijskoers van de organisatie werkt aanstekelijk. Je bent nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen en bij de onderwijskundige en pedagogische en didactische processen. Samen met alle collega’s maak je onderwijs dat relevant is voor de studenten van nu en van de toekomst. Je zet in op innovatie en gepersonaliseerd leren in relatie tot maatschappelijke en lokale ontwikkelingen.

Ons aanbod
Wij bieden een aanstelling van 0,8 – 1,0 fte. Het salaris is conform CAO MBO 2018-2020, functieschaal 14 (max. 6301 euro bpm). Voor overige arbeidsvoorwaarden zie bijlage 1 in het volledige functieprofiel, welke is te downloaden via de blauwe link onderaan deze pagina 'further details about this position'

Remarks:

Van der Laan & Co ondersteunt ROC TOP in deze procedure. Marieke van Kilsdonk, associate partner bij Van der Laan & Co zal de search uitvoeren en eerste selectiegesprekken voeren met kandidaten. Bij potentiële geschiktheid zal zij vervolgens de kandidaat profielen presenteren aan de selectiecommissie van ROC TOP. Op basis hiervan worden geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met ROC TOP. Een online assessment en het opvragen van referenties maken deel uit van de procedure.

Je kunt je cv met motivatie uploaden door op deze vacature te klikken en daarna op APPLY via https://www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies/. Bij voorkeur reageer je tussen 1-17 oktober, zodat we voldoende tijd hebben om de selectiegesprekken in te plannen. Voor vragen kun je contact opnemen met Marieke van Kilsdonk via 06-288 30 683 of per mail op m.vankilsdonk@vanderlaanco.nl

Planning procedure
Search en selectiegesprekken bij Van der Laan & Co: 30 september – 25 oktober
Presentatie kandidaten: 29 oktober
1e ronde selectiegesprekken bij ROC TOP: 30 oktober – 1 november
2e ronde selectiegesprekken bij ROC TOP: 4-6 november
Online assessment + referenties: 7-10 november
Arbeidsvoorwaardengesprek: 11-14 november
Further details about this position

Location:

AMSTERDAM
Apply
Tip a friend
Print
Powered by Tangram