Positions  Programmamanager technische opleidingen / Directeur Bedrijfsvoering - PAOTM (O190109)

Apply for this position

Organisation:

Stichting PostAcademisch Onderwijs Techniek en Management (PAOTM) in Delft ontwikkelt en organiseert cursussen en opleidingen voor afgestudeerden die werkzaam zijn in zeer uiteenlopende technische vakgebieden en technisch management zoals infrastructuur, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, procestechnologie en energietechniek. PAOTM werkt nauw samen met Technische Universiteiten, onderzoekinstellingen en andere organisaties waar nieuwe kennis ontwikkeld wordt.

Het bestuur van PAOTM bestaat uit zes vooraanstaande ingenieurs en bestuurders die, op afstand, verantwoordelijk zijn voor strategie & beleid.

PAOTM is een compacte organisatie met twaalf medewerkers. De twee directeuren (Programma’s en Bedrijfsvoering) zijn samen eindverantwoordelijk voor het succes van de stichting. Zij zijn tevens, samen met één collega programmamanager, verantwoordelijk voor de cursussen en opleidingen die PAOTM verzorgt. Het team is zeer goed op elkaar ingespeeld, werkt zelfstandig en met grote betrokkenheid samen aan de doelstellingen van PAOTM.

PAOTM ontwikkelt opleidingen op zeer uiteenlopende vakgebieden in de techniek, grofweg onder te verdelen in de drie onderdelen:
  • Bouw, management en persoonlijke ontwikkeling
  • Civiele Techniek, bodem, water en milieu
  • Energie-, elektro-, procestechniek, data-analyse en materiaalkunde
Elk van de drie programmamanagers is verantwoordelijk voor één van de drie vakgebieden. Op dit moment worden opleidingen en cursussen voornamelijk klassikaal of ‘blended’ aangeboden. Voor meer informatie zie ook www.paotm.nl

Position description:

De vacature: Programmamanager technische opleidingen / Directeur Bedrijfsvoering (0,8 FTE)

Samenwerkingsgericht, enthousiasmerend, dienstverlenend, strategisch

Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van het cursusprogramma op de vakgebieden elektro- en energietechniek, procestechniek, data-analyse en materiaalkunde. Je hoofdtaken zijn:

Programmamanagement (circa 45%): deze component beslaat circa de helft van je werkzaamheden. Je draagt zorg voor een actueel en interessant cursusprogramma. Je brengt offertes uit voor incompany trajecten en werkt mee aan het vermarkten van de cursussen en opleidingen. Planning, realisatie en uitbreiding van het cursus- en opleidingsaanbod zijn jouw verantwoordelijkheden.

Directievoering: (circa 30%): daarnaast houd je je bezig met de bedrijfsvoering van PAOTM. Het gaat hier vooral om de HR- en financiële component. Je draagt zorg voor de beoordelingscyclus en andere personele aangelegenheden. Daarnaast houd je toezicht op een juist gevoerde financiële administratie (accorderen betalingen, inzicht in de jaarstukken, financiële afspraken met partners etc.). De ICT is in handen van TU Delft, maar ook hiervoor ben je eindverantwoordelijk.

Externe betrekkingen (circa 25%): je onderhoudt contacten met kennisinstellingen, docenten (professoren, post-docs, UD’s etc.), cursusleiders, klanten en prospects. Voor klanten ben je de ‘kennismakelaar’. Daarnaast ben je, samen met je collega-directeur, verantwoordelijk voor de programmaraden (denktanks) in jouw vakgebieden. Je vertegenwoordigt PAOTM op beurzen, congressen en binnen beroepsverenigingen.

Waarom is deze functie zo interessant?
In deze rol kom je in aanraking met veel verschillende mensen met interessante achtergronden. Je kunt het rijke netwerk van PAOTM inzetten en uitbreiden en impact maken vanwege het grote en brede draagvlak voor de stichting. Omdat het een kleine organisatie betreft, ben je in staat zelf veel invloed uit te oefenen op het succes en de zichtbaarheid van de stichting. Niet alleen ben je van kop tot staart verantwoordelijk voor het aanbod, ook kun je je verbreden met bedrijfvoerings-en directietaken.

Position requirements:

Wie zoeken wij?

Het is mogelijk deze rol goed te vervullen vanuit verschillende ervarings-uitgangspunten: Je bent een ingenieur die zich (meer) op kennisdeling- en overdracht wil gaan richten en houdt van netwerken. Of je hebt ervaring in het onderwijs of met learning & development en sterke (aantoonbare) affiniteit met kennis van techniek en de mensen die er werken. Je vindt het een uitdaging om allianties en samenwerkingsverbanden te smeden. Dit in combinatie met de wens tot het hebben van een brede verantwoordelijkheid en dito takenpakket. En het talent en de drive om dit in een klein en samenwerkingsgericht team te doen.

Belangrijk is dat je in staat bent relevante en actuele programma’s en opleidingen te ontwikkelen en deze te vermarkten. Je bent in staat de taal te (gaan) spreken van cursisten en docenten en je de genoemde vakgebieden snel eigen te maken. Door je enthousiasme en goed inlevingsvermogen krijg je mensen zo ver ruimte te maken in hun drukke agenda’s voor het meewerken aan opleidingen en cursussen. Je bent van nature klantgericht en hebt plezier in netwerken en externe contacten. Door je brede interesse maak je je de bedrijfsvoeringstaken (HRM, financiën en ICT) snel eigen.

Het is een pre als je ervaring hebt met het ontwikkelen van technische opleidingen en cursussen of je kent de wereld van technische disciplines op HBO+ niveau.

Als mens en manager ben je zeer samenwerkingsgericht, sociaal, gericht op het team en de teamprestatie en kan je gemakkelijk met veel verschillende partijen schakelen. Je bent zowel operationeel sterk (je zorgt voor het daadwerkelijk tot stand komen van opleidingen) als ook strategisch (wat wordt de koers van PAOTM de komende jaren). Binnen PAOTM werken zeer ervaren en betrokken mensen en het geven van ruimte en vertrouwen past dan ook bij deze club. Omdat je tussen veel niveaus en taken moet schakelen, ben je wendbaar en flexibel van aard. Daarnaast communiceer je op prettige en heldere wijze met uiteenlopende stakeholders. Tot slot zijn integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel kenmerken die goed passen bij PAOTM en daarmee ook bij de persoon die we zoeken.

Arbeidsvoorwaarden
Schaal 13 CAO universiteiten (tussen 5000-6133 euro bruto per maand). 0,8 FTE.

Remarks:

PAOTM wordt in deze procedure begeleid door Marieke van Kilsdonk, associate partner bij Van der Laan & Co. Zij zal de eerste selectiegesprekken voeren met kandidaten. Bij potentiële geschiktheid zal zij vervolgens de kandidaatprofielen presenteren aan de selectiecommissie van PAOTM. Op basis hiervan worden geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met PAOTM.

Je kunt je cv met motivatie uploaden door op deze vacature te klikken en daarna op APPLY via https://www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies/. Bij voorkeur tussen 1 en 15 oktober i.v.m. inplannen van de selectiegesprekken. Voor vragen kun je contact opnemen met Marieke van Kilsdonk via
06-288 30 683 of m.vankilsdonk@vanderlaanco.nl

Planning procedure

Search en selectiegesprekken bij Van der Laan & Co: 1-22 oktober
1e gespreksronde bij PAOTM: 25-30 oktober
2e gespreksronde bij PAOTM: 4-7 november
Online assessment en referenties: 8-12 november
Arbeidsvoorwaardengesprek: 13-20 november
Further details about this position

Location:

DELFT
Apply
Tip a friend
Print
Powered by Tangram