Positions  Directeur Control & Financiën - Kadaster (O190107)

Apply for this position

Organisation:

Het Kadaster valt sinds oktober 2017 onder de politieke verantwoordelijkheid van de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Als onafhankelijke partij biedt het Kadaster zekerheid door transparantie over eigendom en gebruik van vastgoed en ruimte. Daarnaast willen wij betrouwbare data via één digitaal geodata-platform voor iedereen toegankelijk maken. Dit alles doen we niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten.

Het Kadaster bevindt zich momenteel te midden van alle complexe politiek bestuurlijke vraagstukken die de vele ontwikkelingen in onze samenleving met zich meebrengen. Te denken valt aan technologische en maatschappelijke vraagstukken waarbij begrippen als Digitale Overheid, Klant en Beschikbaarheid van Data een belangrijke plek innemen. Denk ook aan de energietransitie en de verduurzaming van de samenleving waarbij de gegevens van het Kadaster belangrijke informatie leveren. Deze ambities en daaruit voortkomende organisatieomslag en ontwikkelvraagstukken (meer data gedreven) willen we oppakken. Voor de directeur C&F is het belangrijk om vanuit deze ambities verbindingen en relaties te leggen met externe partijen zoals het ministerie van BZK, de externe accountant, brancheverenigingen, (semi) overheidsorganisaties en andere relevante stakeholders.

Position description:

De directeur C&F maakt onderdeel uit van de Directieraad. Samen met de leden van de Raad van Bestuur en de collega directeuren (IT, Organisatie en HRM, GeoVastgoedinformatie en Advies, Bestuur en Strategie en Landregistratie en Geografie) sturen zij de Kadaster organisatie op een integrale wijze aan.

Directie C&F
De directie C&F omvat 79 fte en bestaat uit 5 directieafdelingen (Planning en Control, Financieel Bedrijfskundige Services, Inkoop Services, Informatie Management, Assurance en Risk) die worden aangestuurd door managers. De directeur C&F geeft leiding aan het MT van C&F. Naast het lidmaatschap van diverse samenwerkingspartners staat de directeur opgesteld voor de aansturing van de interne organisatie en draagt op deze wijze bij aan de realisatie van de (vernieuwende) organisatie ambities. Het streven naar continuïteit, betrouwbaarheid en integratie van Controle & Finance staat daarbij centraal.

Actuele vraagstukken directie C&F

Vraagstukken waarmee de kandidaat zich de komende periode gaat bezighouden:
• Aansturing en people management directie C&F en MT-leden;
• Aansturing organisatie ontwikkeling;
• Verdere vormgeving van de interne organisatie waarin een omslag wordt voorzien van het organiseren rond processen naar het organiseren rond data;
• Levert vanuit een integrale visie een bijdrage in de Directieraad aan de verdere ontwikkeling van het Kadaster. Legt daarbij de verbinding tussen de ‘buitenwereld’, de taken en processen van het Kadaster in relatie tot de financiële rapportages en interne organisatie.

Position requirements:

Wij zoeken een stevige en ervaren directeur die past in het volgende profiel:
• Daadkrachtig, onafhankelijk en managerial leider;
• Een persoon met overwicht & statuur;
• Een people manager;
• Strategische denkkracht;
• Brede bedrijfskundige en economische achtergrond m.b.t.: de financiële positie, inkoop services, informatie management, assurance en risk;
• Iemand die helder en duidelijk communiceert;
• Ervaring met organisatie ontwikkelingsprocessen;
• Hij/zij heeft overzicht en is in staat dwarsverbanden te zien en vanuit een integrale visie sturing te geven;
• Bekend met de politieke en bestuurlijke omgeving van het Kadaster;
• Proactief, verbindend vermogen en zoekt de samenwerking waar mogelijk;
• Ervaring met – en kundig in business gestuurde innovatieve IT oplossingen;
• Verbinder en teamplayer;
• Naast kennis en kunde rondom Control en Financiën gericht op het primaire proces en bedrijfsdoelstellingen zoeken wij een kandidaat die met het team vorm kan geven aan de verandering naar een meer data gedreven organisatie.

Overige
Salaris: schaal 16 (max. € 8.149,25 p/m excl. 25% IKB)
Standplaats: Apeldoorn
Selectieproces: 2 gespreksrondes, assessment, draagvlakgesprek met afvaardiging van C&F, kennismaking met RvT.
Dienstverband: vast voor onbepaalde tijd met een proeftijd van 2 maanden.
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Remarks:

Het Kadaster laat zich in deze procedure begeleiden door Nicole Boevé en Karen Kragt, beiden zijn partner bij Van der Laan & Co. Zij voeren de eerste selectiegesprekken met kandidaten. Bij potentiele geschiktheid zullen zij de kandidaten presenteren aan de selectiecommissie van het Kadaster. Daarna volgt:
• eerste gesprek met de selectiecommissie
• tweede verdiepingsgesprek met selectiecommissie
• talenten drijfveren analyse
• draagvlakgesprek met management team C&F
• kennismaking met raad van toezicht

U kunt uw cv met motivatie uploaden door op deze vacature te klikken en daarna op APPLY via https://www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies/
Voor vragen kunt u contact opnemen met Karen Kragt of Nicole Boevé via 035 5480760. De reactietermijn sluit op 8 november 2019.
Further details about this position

Location:

APELDOORN
Apply
Tip a friend
Print
Powered by Tangram