Positions  Lid Raad van Toezicht met kennis van de langdurige zorg - Twentse Zorgcentra (O190099)

Apply for this position

Organisation:

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 2.000 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 bevlogen medewerkers en meer dan 600 betrokken vrijwilligers. Men werkt vraaggericht en biedt begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk gehandicapt. Cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers werken samen in zelforganiserende teams.
De cliënten van De Twentse Zorgcentra leven, wonen en werken op de beschermde (deels besloten) en mooie terreinen van de LosserHof in Losser en ‘t Bouwhuis in Enschede. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast zijn er kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen in o.a. Almelo, Tubbergen en Nijverdal, in totaal circa 90 locaties verspreid over Twente.

Position description:

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van één van de leden ontstaat er per februari 2020 een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met zorginhoudelijke kennis van de verstandelijke gehandicaptensector. Dit lid gaat deel uitmaken van de commissie Kwaliteit & Veiligheid; ruime ervaring met de langdurige zorg is daarom van groot belang. Voor deze positie wordt uitgekeken naar kandidaten die passen binnen onderstaand profiel.

Algemene competenties
Elk lid van de Raad van Toezicht dient een bijdrage te leveren aan het algemene profiel van de Raad van Toezicht en is in die zin generalist. Het gaat daarbij om kwaliteiten en eigenschappen als:
• Academisch werk- en denkniveau
• Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving
• Ervaring als toezichthouder
• Op strategisch niveau opereren
• Besluitvaardigheid
• Affiniteit met de verstandelijk gehandicaptenzorg
• Maatschappelijke betrokkenheid
• Kunnen functioneren in een collegiaal team
• Voldoende beschikbaarheid van tijd en energie

De volgende specifieke kwaliteiten en competenties dienen in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd te zijn:
• Inhoudelijke kennis van de verstandelijk gehandicaptenzorg
• Kwaliteit en veiligheid van zorg
• Financiële deskundigheid
• Risicomanagement
• Organisatie-ontwikkeling (in netwerken)
• Communicatie, marketing, relatiemanagement
• Strategisch HR beleid
• Juridische deskundigheid
• Ethische deskundigheid (zorgethiek en organisatie-ethiek)
• Innovatie en technologische ontwikkelingen in de zorg
• Ondernemerschap in het private en in het (semi-)publieke domein (in politieke krachtenvelden)
• Vastgoed beleid

Overige aspecten van het profiel
• Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen in de Raad van Toezicht
• Een zekere spreiding in leeftijd is gewenst
• Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen specialisten en generalisten

Position requirements:

Specifieke competenties voor deze vacature
Ten aanzien van het nieuw te werven lid gelden de volgende specifieke kwaliteiten en competenties:
• Zorginhoudelijke kennis van de verstandelijk gehandicaptensector en ervaring als professional
• Kwaliteit en veiligheid van zorg
• Ethische deskundigheid (zorgethiek)
• Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving
• Binding met de regio is wenselijk

Honorering
De bezoldiging van de Raad van Toezicht valt binnen de WNT normen.

NB: de volledige tekst van dit functieprofiel kunt u downloaden door onderaan deze pagina op de lichtblauwe link 'further details about this position' te klikken.

Remarks:

De Twentse Zorgcentra laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. Zij zal de eerste gesprekken voeren met potentiële kandidaten. Bij geschiktheid zal zij vervolgens begin november de kandidaatprofielen presenteren aan de cv commissie van De Twentse Zorgcentra, die vervolgens een keuze maakt voor de kandidaten die uitgenodigd worden voor gesprekken met de selectiecommissie. Deze gesprekken vinden plaats op 25 november 2019 tussen 10:30 en 16:00 uur in Enschede.

Voor uitgebreide informatie over De Twentse Zorgcentra verwijzen wij graag naar de website van de organisatie, www.detwentsezorgcentra.nl U vindt daar o.a. het Jaarverslag 2018 van de Raad van Toezicht, de Visie op Toezicht, het Kwaliteitsrapport 2018 en diverse magazines en nieuwsbrieven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 035 5480760.
Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie uploaden door vóór 25 oktober 2019 op deze vacature met bijbehorend profiel te klikken op www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies en dan te klikken op APPLY.
Further details about this position

Location:

Enschede
Apply
Tip a friend
Print
Powered by Tangram