Positions  Aspirant lid (stagiaire voor een jaar) Raad van Toezicht, GGZ Delfland (O180149)

Apply for this position

Organisation:

GGZ Delfland is een regionale instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Haaglanden en Rijnmond waaronder de Zuid-Hollandse Eilanden. Het domein van de activiteiten is psychische problematiek. Het motto van GGZ Delfland is ‘Persoonlijke zorg dichtbij.’ Zowel letterlijk als figuurlijk wil GGZ Delfland zorg leveren die de cliënten écht bereikt, die persoonlijk is en precies op maat voor die ene mens.

GGZ Delfland heeft een breed aanbod en is in de hele keten actief. Haar werkgebied omvat klinieken in Delft, Rotterdam en Schiedam en 10 poliklinieken in de regio Haaglanden, Rijnmond en de Zuid-Hollandse Eilanden, waar zowel behandelingen binnen de specialistische als basis GGZ aangeboden worden en 12 locaties voor dagbesteding. Bij GGZ Delfland werken zo’n 970 FTE’s aan passende zorg voor circa 22.000 cliënten. De omzet bedraagt ruim 100 miljoen euro en de patiënttevredenheid wordt beoordeeld met een gulle 8. GGZ Delfland is financieel gezond en heeft de zorgkwaliteit en bedrijfsvoering op orde.

NB: om het volledige functieprofiel van deze vacature te downloaden kunt u onderaan deze pagina klikken op de link 'further details about this position'

Position description:

De Raad van Toezicht van GGZ Delfland bestaat momenteel uit 5 personen:
Dhr. H.P.S. Baks, voorzitter Raad van Toezicht
Mw. A. Jasper-van Nellen, lid Raad van Toezicht
Dhr. drs. G.H.F. Boekhoff, MSM, lid Raad van Toezicht
Dhr. D.C. Kaasjager, arts, lid Raad van Toezicht
Dhr. drs. D. van Starkenburg RE, lid Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht van GGZ Delfland hebben besloten ruimte te bieden aan een stagiaire/aspirant Lid Raad van Toezicht, die gedurende een jaar meeloopt met de Raad van Toezicht om ervaring als toezichthouder op te doen, en voor GGZ Delfland waarde toevoegt als vertegenwoordiger van de jonge generatie. De stagiaire/aspirant lid neemt volledig deel aan alle vergaderingen van de Raad van Toezicht, maar heeft geen stemrecht of andere formele verantwoordelijkheden.

Algemene profielschets leden Raad van Toezicht
De principes van de (nieuwe) Zorgbrede Governancecode worden door GGZ Delfland toegepast en zijn verankerd in de statuten van GGZ Delfland, het Reglement voor de Raad van Toezicht en het Reglement Raad van Bestuur. Belangrijke aandachtspunten bij een goede samenstelling van de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig de code en de Wet Bestuur en Toezicht, zowel een bepaalde spreiding van de leeftijd van de leden als de verdeling van de functies over mannen en vrouwen.
De leden van de Raad van Toezicht werken binnen de raad in collegiaal teamverband samen en dienen daarom zoveel mogelijk complementair te zijn aan elkaar.

Verder zijn belangrijke aandachtspunten onder meer een diversiteit in deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige en zorgachtergrond. De kwetsbaarheid van de cliënt en begeleider/zorgverlener, het relationele karakter en de complexiteit van de begeleiding/zorg, maken deze sector en daarmee het toezicht houden in de zorg tot een bijzondere opdracht.

NB: klik onderaan deze pagina op de link 'further details about this position' voor het volledige profiel; deze tekst is slechts een extract!

Position requirements:

In aanvulling op de algemene profielschets is het voor nieuwe leden van belang dat ze vanuit hun expertise waarde kunnen toevoegen m.b.t. actuele thema’s en vraagstukken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast gelden voor deze vacature een aantal specifieke eisen qua achtergrond en ervaring:

Stagiaire/Aspirant Lid Raad van Toezicht
• heeft een sterke affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg en herkent zich in de missie van GGZ Delfland;
• beschikt over enige bestuurlijke of tenminste leidinggevende ervaring in een zorginstelling;
• heeft potentie om op termijn een volwaardige toezichthoudende positie te vervullen;
• heeft ervaring in en zicht op actuele thema’s van de zorgsector;
• heeft WO-niveau en kan inhoudelijk met voldoende gezag actief meedoen aan alle voorkomende dossiers die bij de RvT ter tafel komen;
• is een onafhankelijk, innovatief en creatief denker;
• levert een nieuwe en verrassende bijdrage aan de RvT, hetzij door persoonlijkheid, diversiteit, intellect of specifieke kennis en ervaring, waardoor kwesties vanuit een andere invalshoek worden benaderd;
• levert gevraagde en ongevraagde bijdragen en heeft het lef om lastige zaken aan de orde te stellen;
• ziet deze stage als een bijzondere kans om de context en inhoud van toezicht uit eigen ervaring mee te maken zonder dat hier direct verantwoordelijkheid aan gebonden is.

Honorering
De positie van het aspirant lid moet gezien worden als een stageperiode en is derhalve onbezoldigd.

Remarks:

GGZ Delfland laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. Zij zal de eerste selectiegesprekken voeren met kandidaten. Bij geschiktheid zal zij vervolgens de profielen presenteren aan de selectiecommissie van GGZ Delfland, bestaande uit enkele leden van de Raad van Toezicht en een lid van de Cliëntenraad. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor gesprekken met de selectiecommissie en de bestuurder van GGZ Delfland in een adviserende rol.

Voor nadere informatie over de vacatures kunt u contact opnemen via 035-5480760.
Belangstellende kandidaten kunnen vóór 13 oktober 2019 hun cv met motivatie uploaden door op de betreffende vacature met bijbehorend profiel te klikken op www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies
en dan te klikken op APPLY.
Further details about this position

Location:

Delft
Apply
Tip a friend
Print
Powered by Tangram