Positions  Algemeen Directeur - Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) (O190079)

Apply for this position

Organisation:

De BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) bouwt samen met ondernemers en partners aan een toekomstbestendige Brabantse economie. De BOM deelt kennis, vormt netwerken, ontwikkelt ecosystemen en verstrekt kapitaal aan vernieuwende Brabantse ondernemingen en duurzame energieprojecten. Daarnaast stimuleert de BOM buitenlandse ondernemingen om zich in Brabant te vestigen en helpen we Brabantse bedrijven om internationale markten te betreden. Bij de BOM werken zo’n 85 medewerkers.

Om de volledige functiebeschrijving te downloaden kunt u onderaan deze pagina klikken op de link 'Further details about this position.'

Position description:

De vacature Algemeen Directeur
Om bovenstaande plannen verder te vorm te geven en te realiseren wordt een algemeen directeur gezocht. Iemand die dit samen met het directieteam, de medewerkers en de stakeholders weet waar te maken. Hiervoor wordt, samengevat, iemand gezocht die:
 • Sterk is op nieuw leiderschap en modern people management, passend bij hoogopgeleide professionals en multidisciplinaire teams en het beste uit mensen weet te halen;

 • Een duidelijke visie heeft op innovatie, investeren en internationaliseren, en maatschappelijke ontwikkelingen die specifiek zijn voor de BOM zoals ecosysteemontwikkeling, alternatieve financiering, energietransitie, duurzame landbouw en agrofoodketen en de digitalisering van economie en samenleving;

 • Op de thema’s Thought leadership kan ontwikkelen;

 • Strategisch sterk is en dit concreet kan maken in het meerjarenplan voor 2021-2024;

 • Voorop loopt in een snel veranderende wereld en denkt in mogelijkheden;

 • Ervaring heeft met de Europese context;

 • Ervaring met triple helix;

 • Sterke maatschappelijke antennes heeft;

 • Sensitief is in bestuurlijke verhoudingen (medezeggenschap, interne/externe stakeholders);

 • In staat is de visie en strategie van de BOM in woord en geschrift uit te dragen.

Verantwoordelijkheid
De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het aansturen van de BOM in haar ontwikkeling en realisatie van een duurzame, innovatie gedreven, inclusieve economie. Naast deze overkoepelende en algemene eindverantwoordelijkheid heeft de algemeen directeur een specifieke verantwoordelijkheid voor Ecosysteemontwikkeling, Foreign Investments & Trade alsmede voor HR en woordvoering en is tevens bestuurder in de zin van de WOR.

Position requirements:

Kennis en vaardigheden
De algemeen directeur brengt mee aan kennis en ervaring:
 • Diepgaand inzicht in sociaal maatschappelijke, financieel-economische en politiek-bestuurlijke aangelegenheden aangaande de BOM, de met haar in een groep verbonden ondernemingen en haar omgeving.

 • Brede en diepgaande kennis van het strategisch beleid, doelstellingen, beleids- en beheervelden van de BOM en inzicht in de relevante omgeving.

 • Inzicht in de (internationale) ontwikkelingen, spelers en verhoudingen in de relevante topsectoren.

 • Bekendheid met de Europese context.

 • Kennis van managementmethodieken en –technieken.

 • Aantoonbare affiniteit met de wereld van startende ondernemingen.

 • Netwerk in Brabantse kenniseconomie.


De algemeen directeur brengt mee aan vaardigheden:
 • Vaardigheid in het vormgeven van visie en strategie.

 • Vaardigheid als eindverantwoordelijke in het aansturen van een organisatie in een complex speelveld met een breed maatschappelijk en politiek-bestuurlijk gevoelig karakter.

 • Vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk.

 • Vaardigheid in het managen/ leidinggeven, inspireren, motiveren en coachen.

 • Vaardigheid in het opzetten en implementeren van innovatieve projecten en concepten in maatschappelijke en/of bedrijfsmatige omgeving.

 • Executiekracht.

Voor deze positie is een academisch werk- en denkniveau vereist.
Bij gelijk gebleken geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Arbeidsvoorwaarden
Benoeming vindt plaats in overeenstemming met de bepalingen uit de Corporate Governance Code. De beloning valt binnen de Wet Normering Topinkomens.

Remarks:

De procedure
De BOM laat zich in deze procedure begeleiden door Karen Kragt en Nicole Boevé, beiden zijn partner bij Van der Laan & Co. Zij zullen voor deze positie de eerste selectiegesprekken voeren met kandidaten. Bij potentiele geschiktheid zullen zij de kandidaatprofielen presenteren aan de selectiecommissie van de BOM. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie.

Het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen (vb. internet, social media) m.b.t. uitingen die de persoonlijke integriteit of reputatie aangaan en de netwerken van de kandidaat (vb. relaties met de BOM, directie, RvC, externe stakeholders etc). om eventuele belangenverstrengeling of de schijn daarvan, integriteitkwesties en gesloten netwerkcircuits zo veel mogelijk uit te sluiten, is onderdeel van de procedure. Daarnaast is een onafhankelijke integriteitstoets onderdeel van deze procedure.

U kunt uw cv met motivatie uploaden door op deze vacature te klikken en daarna op APPLY via https://www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies/ Voor vragen kunt u contact opnemen met Karen Kragt of Nicole Boevé via 035 5480760. De reactietermijn sluit op 2 september 2019.
Further details about this position

Location:

Tilburg
Apply
Tip a friend
Print
Powered by Tangram